Contact

Galant

Heb je vragen of wil je meer weten van Galant? Check onze social media:

E-mail wijzijngalant@outlook.com
Website www.wijzijngalant.nl
Instagram https://www.instagram.com/wijzijngalant/ | #wijzijngalant
Facebook https://www.facebook.com/wijzijngalant/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCqaAx27pJ28X0cOqYflO38w

Wil je Galant financieel sponsoren? Dat kan op het volgende rekeningnummer:
NL51 INGB 0006 4755 98  t.n.v. Stichting Westland-netwerk (omschrijving/betalingskenmerk: Galant)

Heel erg bedankt!